فروش خودرو تیگو 8 متوقف شد

روز های گذشته مدیران خودرو از خودرو تیگو 8 پرو رونمایی کرد و اعلام کرد که این خودرو با قیمت 1 میلیارد 750 میلیون عرضه خواهد شد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به قیمت اعلام شده برای خودرو تیگو 8 انتقاداتی را مطرح کرده است ، این سازمان اعلام کرد که قیمت تعیین شده فاقد توجهیات محاسبه‌ای است و تمامی اطلاعیه های فروش از سوی نمایندگی های رسمی و شرکت اصلی مدیران خودرو حذف شود .

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در ادامه اعلام کرد که شرکت مدیران خودرو باید اسناد و مدارک مرتبط با نحوه قیمت گذاری این خودرو را به این سازمان ارائه دهد .

تاریخ انتشار 29/دی/1400