ظرفیت محصولات طرح پیش فروش ایران خودرو مشخص شد

قرعه کشی طرح پیش فروش ایران خودرو با حضور نهاد های نظارتی انجام شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

قرعه کشی طرح پیش روش محصولات ایران خودرو با حضور نهاد های نظارتی انجام شد و در پایان این طرح اسامی منتخبین و ظرفیت عرضه محصولات مشخص شد ، اسامی و مشخصات متقاضیان این طرح در سایت رسمی ایران خودرو مندرج شد .

متقاضیان این طرح توجه داشته باشند حداکثر سه روز مهلت پرداخت وجه را دارند ، این مبلغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت بوده و در زمان تحویل باقی مانده مبلغ را باید واریز کنند.

تاریخ انتشار 07/اسفند/1400