ظرفیت فروش فوری سایپا اعلام شد

قرعه کشی طرح فروش فوری سایپا با حضور نهاد های نظارتی انجام شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

قرعه کشی طرح فروش فوری سایپا با حضور نهادهای نظارتی انجام شد و در پایان این قرعه کشی طرح فروش فوری اسامی منتخبین و ظرفیت عرضه محصولات مشخص شد ، در این طرح سایپا 6 محصول را با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه عرضه خواهد کرد.

منتخبان به مدت 3 روز مهلت خواهند داشت تا به واریز، مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند و در صورت واریز نکردن وجه، نفرات فهرست ذخیره، جایگزین خواهند شد.

تاریخ انتشار 08/اسفند/1400