طرح تبدیل پارس معمولی با پارس سفارشی

ایران خودرو شرایط طرح تعویض پارس معمولی با پارس سفارشی را اعلام کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرايط تبديل اختياری تعهدات پيش فروش تكميل وجه شده پژو پارس معمولی به پژو پارس سفارشی از سوی ایران خودرو اعلام شد.

تاریخ انتشار 24/اسفند/1400