نرخ جدید بیمه شخص ثالث مشخص شد

جدول قیمت و جزئیات تخفیفات بیمه شخص ثالث اجباری اعلام شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

جدول جزئیات حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه خودروهای 6 سیلندر و بالاتر برای بیمه اجباری شخص ثالث در سال جاری از سوی بیمه مرکزی اعلام شد.

با توجه به اینکه نرخ دیه کامل یک انسان در سال جاری از سوی قوه قضائیه برای ماه‌های عادی 600 میلیون تومان و برای ماه‌های حرام 800 میلیون تومان اعلام شد که این نرخ دیه نسبت به سال گذشته از افزایش 25 درصدی برخوردار شد، اما بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه را نسبت به سال گذشته از رشد 21 درصدی برخوردار شد.

حداقل بیمه شخص ثالث مربوط به خودروهای 6 سیلندر و بالاتر، 1 میلیون و 317 هزار تومان و حداکثر حق بیمه، 4 میلیون 300 هزار تومان است.

بر این اساس حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 1401 برای تعهدات بدنی (دیه) 800 میلیون تومان و تعهدات مالی 20 میلیون تومان و با اعمال تخصیص کرونا اعلام کرد.

  • تعهد مالی : 20 میلیون تومان
  • تعهد جانی‌ : 800 میلیون تومان
  • تعهد راننده : 600 میلیون تومان
تاریخ انتشار 16/فروردین/1401