اولین طرح فروش سایپا 1401

طرح فروش سایپا ویژه فروردین 1401 با عرضه نیمی از ظرفیت برای مادران

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش سایپا با 6 محصول از روز چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه آغاز حواهد شد ، این فروش سایپا در دو طرح فروش عادی و ویژه مادران آغاز خواهد شد.

جدول طرح فروش عادی سایپا

جدول طرح فروش ویژه مادران

تاریخ انتشار 16/فروردین/1401