طرح فروش کشنده فوتون آذر 1401

طرح ثبت نام کشنده فوتون از روز شنبه مورخ 19 آذر ماه آغاز خواهد شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش فوتون کشنده ویژه آذر ماه از روز شنبه آغاز خواهد شد، این ثبت نام فوتون کشنده از روز شنبه مورخ 19 آذر ماه آغاز خواهد شد و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشن.

ثبت نام کشنده فوتون

طبق جدول زیر شرایط فروش کامیون کشنده فوتون با قیمت قطعی از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 می باشد.
طرح فروش کشنده فوتون

تاریخ انتشار 18/اردیبهشت/1401