طرح فروش فوری و پیش فروش ایران خودرو

ایران خودرو قصد دارد تا در قالب طرح فروش یک پارچه محصولات خودت را عرضه کند ، این طرح از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو با ۹ محصول و حداکثر ظرفیت عرضه از روز سه شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد ، ثبت نام این طرح فقط به صورت اینترنتی قابل انجام است .

حداکثر زمان تحویل طرح فروش فوق العاده سه ماه بوده و حداکثر مهلت تحویل طرح پیش فروش یک ساله بود , قابل ذکر است که مبلغ خودرو در طرح فروش فوق العاده قطعی بوده اما در طرح پیش فروش مبلغ واریزی توسط منتخبین ال الحساب می باشد.

تاریخ انتشار 27/اردیبهشت/1401