آمار تولید محصولات ایران خودرو

جدول آمار محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک منتشر شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

شرکت ایران خودرو آمار دقیق و به تفکیک از تولید خود را از روز گذشته تا سال جاری منتشر کرد .

آمار تولیدات ایران خودرو
تاریخ انتشار 22/تیر/1401