فروش کشنده فاو تک و دومحوره

طرح فروش سایپا با دو محصول کشنده فاو تک محوره و دو محوره از ساعت 10 روز دوشنبه آغاز شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
فروش کشنده فاو تک و دومحوره

طرح فروش کشنده فاو تک مح.ره و دومحروه از امروز مورخ 28 شهریور آغاز شد این طرح در تعداد محدود با قیمت قطعی می باشد این طرح تا ساعت 16 امروز مورخ دوشنبه ادامه خواهد داشت.

در این طرح کشنده تک محور CA4180 به قیمت 25,935,070,000 ریال و کشنده جفت محور CA4250 به قیمت 26,585,741,000 ریال به فروش می رسند. هر کدملی یا شناسه ملی مجاز به ثبت‌نام یک‌ دستگاه از این بخشنامه می‌باشد و تحویل خودروها نیز هفته سوم آبان ماه است.

شرکت سیبا موتور شروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه مربوطه، قرار داده است که در صورت ثبت‌نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت‌نام متقاضی از سوی شرکت سیبا موتور به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد و وجه واریز شده به حساب مبداً مسترد خواهد شد.

شما می توانید برای خرید این دو کشنده به سایت https://Bahman.iranecar.com مراجیعه کنید.

طرح جدید ثبت نام کشنده فاو تک و جفت محور
تاریخ انتشار 28/شهریور/1401