برندگان مزایده خودروهای داخل گمرک مشخص شد

جلسه بازگشایی پیشنهاد های مزایده برای هزار خودرو رسوبی در گمرک روز گذشته انجام شد و امروز نتایج اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

براساس اعلام سازمان اموال تملیکی، روز گذشته تمامی پیشنهاد های متقاضیان برای 40 هزار خودرو وارداتی مانده در گمرک بازگشایی شده، این جلسه با حضور نهادهای قضایی ، نظارتی و مسئولان اجرایی انجام شد، تمامی متقاضیان که در این مزایده شرکت کرده اند دارای ضمانت بانکی هستند و طبق قوانین مزایده با تا ساعت 9 صبح روز شنبه اصل ضمانت را به ادارات کل اجرایی استان‌ها تحویل می‌دادند.

همچنین ارزش پایه کارشناسی هزار و ۴۰ خودرو سواری خارجی بیش از ۲ هزار و ۳۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که با توجه به پیشنهادهای ارائه شده این رقم افزایش خواهد یافت.

تاریخ انتشار 17/مهر/1401