شرایط فروش محصولات بهمن دیزل

طرح فروش 4 محصول بهمن دیزل از روز یک شنبه مورخ 22 آبان ماه آغاز خواهد شد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش محصولات بهمن دیزل از روز یکشنبه مورخ 22 آبان ماه آغاز خواهد شد، این طرح بخ صورت نقدی خواهد بود.

جدول فروش محصولات بهمن دیزل

 

از روز دوشنبه مورخ 25 مهر ماه طرح فروش محصولات بهمن دیزل با 5 محصول آغاز خواهد شد

تاریخ انتشار 22/مهر/1401