تعرفه واردات خودرو مشخص شد

در سال گذشته 3000 میلیارد تومان از درآمد بودجه سال 1402 به واردات خودرو تعلق گرفته است و بر اساس بند الحاقی 12 تبصره 6 مجلس که به تصویب رسید افزایش بودجه در نظر گرفته شده است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تعرفه واردات خودرو

در این باره نمایندگان مجلس گفتند که با وجود این افزایش بودجه واردات خودو قصد افزایش تعرفه یا عوارض واردات برای خودرو را نخواهند داشت و این افزایش بودجه هیچ تاثیری در افزایش قیمت خودرو های وارداتی نخواهد داشت.

همچنین با اعلام سخنگوی وزرات صمت تعرفه و شرایط سال گذشته واردات خودرو برای سال 1402 قابل اجراست و تا زمانی که شرایط جدید اعلام نشود طبق جدول تعرفه سال گذشته واردات انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار 24/فروردین/1402