قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد مشخص شد

قیمت محصولات ایارن خودرو در بازار آزاد اعلام شده و این قیمت مختص بازار خودرو تهران می باشد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
قیمت کارخانه ایران خودرو

قیمت محصولات ایارن خودرو در بازار خودرو تهران مشخص شد، این قیمت در روز پنچشنبه مورخ 24 فروردین ماه 1402 مشخص شد. این قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد در مناطق مختلف تهران متغییر می باشد.

نام خودرو مبلغ
پارس سال (۴۰۱) ۶۱۸
پارس سال (۴۰۲)  ۶۴۷
پارس سال سفارشی (۴۰۱)  ۶۴۲
پارس سال سفارشی (۴۰۲)  ۶۶۷
پارس سال ELXسفارشی (۴۰۲)  ۶۹۷
پارس سال ELX سفارشی (۴۰۱) ۶۷۲
پارس تی یو فایو (۴۰۱)  ۷۳۵
پارس تی یو فایو (۴۰۲)  ۷۸۷
۲۰۶ تیپ ۲ (۴۰۱)  ۶۲۹
۲۰۶ تیپ ۳ (۴۰۱) ۶۵۰
 ۲۰۶ تیپ ۳ (۴۰۲)  ۶۸۷
۲۰۷ دنده هیدرولیك (۴۰۱) ۷۷۳
۲۰۷ دنده هیدرولیك (۴۰۲)  ۸۰۰
۲۰۷ دنده فول (۴۰۱)  ۷۸۸
۲۰۷ دنده فول (۴۰۲)  ۸۲۸
۲۰۷ پانوراما (۴۰۱)  ۸۵۰
۲۰۷ پانوراما (۴۰۲)  ۹۰۳
۲۰۷ اتومات پانا (۴۰۱)  ۱۱۲۸
۲۰۷ اتومات پانا (۴۰۲)  ۱۱۹۷
۲۰۷ سفید قرمز (۴۰۱) ۹۴۰
سورن پلاس بدون رینگ لخت (۴۰۱)  ۶۹۰
سورن پلاس با رینگ (۴۰۱) ۷۰۴
سورن پلاس با رینگ (۴۰۲)  ۷۳۴
سورن پلاس فول (۴۰۱)  ۷۲۲
سورن پلاس فول (۴۰۲)  ۷۵۰
سورن پلاس دوگانه سوز (۴۰۱)  ۷۳۴
سورن پلاس دوگانه سوز (۴۰۲)  ۷۶۲
رانا پلاس (۴۰۱)  ۶۱۰
رانا پلاس (۴۰۲)  ۶۲۶
رانا پلاس پانوراما (۴۰۱)  ۶۷۷
رانا پلاس پانوراما (۴۰۲)  ۷۰۳
دنا پلاس بدون رینگ (۴۰۱)  ۷۹۳
دنا پلاس بدون رینگ (۴۰۲)  ۸۱۲
دنا پلاس توربو دنده (۴۰۱)  ۹۰۶
دنا پلاس توربو دنده (۴۰۲)  ۹۳۹
دنا پلاس توربو اتومات (۴۰۱)  ۱۰۲۵
دنا پلاس توربو اتومات (۴۰۲)  ۱۰۸۰
تارا دنده (۴۰۱)  ۸۲۳
تارا دنده (۴۰۲)  ۸۶۵
تارا اتومات (۴۰۱)  ۱۰۱۵
تارا اتومات (۴۰۲)  ۱۰۷۵
هایما اس ۵ (۴۰۱)  ۱۶۷۵
هایما اس ۷ پلاس (۴۰۱) ۱۸۴۵
هایما اس ۷ پلاس (۴۰۲)  ۱۸۷۰
آریسان ۲ (۴۰۱)  ۴۳۰

 

تاریخ انتشار 25/فروردین/1402