عرضه وانت کارا در بورس کالا

یکی از روش های خرید خودرو به صورت مستقیم از خودرو سازان از طریق بورس کالا می باشد که بهمن خودرو قصد دارد تا خودروهای کارا تک و دو کابینه خود را از طریق بورس عرضه کند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

عرضه وانت کارا در بورس کالا در روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1402 با دو محصول آغاز خواهد شد.

عرضه وانت کارا در بورس کالا
تاریخ انتشار 22/اردیبهشت/1402