حذف شدن شرط رهن سند خودرو

سال گذشته شورای رقابت مصوبه ای را تصویب کرد تا با وجود انحصاری بودن عرضه خودرو در بازار امکان فروش و دلالی خودرو برای سودجویان که در طرح فروش های فوق العاده شرکت کرده اند وجود نداشته باشد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
حذف شدن شرط رهن سند خودرو

بهمن سال گذشته مصوبه ای تصویب شد بود که تولید کننده های خودرو موظف هستند از روش هایی همچون در رهن نگه داشتن سند خودرو استفاده کنند تا از سودجیه دلالان در بازار آزاد با توجه به شرایط فروش فوق العاده، حمایت از جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده جلوگیری کنند.

اما امروز شورای رقابت مصوبه ای ۵۷۱ را مطرح کرده است که طی آن شرط رهنی بودن سند خودرو حذف شود.

تاریخ انتشار 06/خرداد/1402