تعرفه واردات خودرو برای سال 1402 اعلام شد

جزئیات کامل تعرفه واردات خودروها در سال جاری مشخص و اعلام شده که بر اساس آن سودهای بازرگانی برای واردات خودروها 5 تا 80 درصد بیشتر شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تعرفه واردات خودرو برای سال 1402 اعلام شد

در روز یکشنبه (21خرداد1402)، دولت در بخشنامه‌ای اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی را به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

در بخشنامه‌ ابلاغ شده، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه فوق، فهرست سود بازرگانی خودرو های سواری به شرح زیر اعلام گردیده که بر اساس آن این سود  ۵ تا ۸۰ درصد برای واردات خودرو در سال جاری بیشتر شده است.

تعرفه واردات خودرو برای سال 1402 اعلام شد.

لازم به ذکر است که به میزان سودهای بازرگانی فوق، چهار درصد عوارض گمرکی اضافه و تعرفه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.

تاریخ انتشار 24/خرداد/1402