اعلام تاریخ جدید ثبت نام درکرمان خودرو

استحضار متقاضیان محترم محصولات کرمان موتور میرساند به دلیل تأخیر پیش آمده در ارائه اطلاعات نهایی متقاضیان و تمهیدات انجام شده جهت...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اعلام تاریخ جدید ثبت نام درکرمان خودرو

استحضار متقاضیان محترم محصولات کرمان موتور میرساند به دلیل تأخیر پیش آمده در ارائه اطلاعات نهایی متقاضیان و تمهیدات انجام شده جهت

آماده سازی  زیرساخت های فنی، فرآیند ثبت نام، تکمیل پروفایل شخصی، پرداخت وجه و تکمیل مدارک کلیه متقاضیان محترم ، از روز شنبه مورخ 1402/04/10 از ساعت 8:00 صبح، در وب سایت https://customer.kermanmotor.ir آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

سایر موارد مربوط به ثبت نام متقاضیان، از جمله مبالغ پیش پرداخت، متعاقباً اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تاریخ انتشار 01/تیر/1402