فروش فوری ساینا S (طرح جوانی جمعیت)

شرکت خودروسازی سایپا در حمایت از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده طرح فروش فوری ساینا S را فعال خواهد کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

درپیرو اعلام نتایج دردومین طرح سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي داخلي به اطلاع نمايندگي ها و متقاضيان حائز شرايط طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه در سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي داخلي در خرداد ماه 1402 نسبت به انتخاب خودروي ساينا S اقدام نموده و اولويت ايشان تابستان سال 1402 تایید و در تاريخ 1402/04/10 پيامك به ايشان ارسال گرديده مي رساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرايط زیر اعلام مي گردد.

جزئیات شرایط فروش:

فروش فوری ساینا s (طرح جوانی جمعیت)
تاریخ انتشار 12/تیر/1402