مجوز ترخیص خودرو گمرک کرمان صادر شد

علی وکیلی طی نامه ای مجوز ترخیص خودرو گمرک کرمان را به گمرک کل کشور اعلام کرد که از این پس گمرک کرمان در لیست گمرک هایی که مجوز ترخیص خودرو دارند، قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مجوز ترخیص خودرو گمرک کرمان

کرمان تواسنته جواز ترخیص خودرویی خود را بگیرید و بر اساس آخرین گزارش ها از گمرک جمهوری اسلامی ایران کرمان هم به جمع گمرک هایی که مجوز عرضه خودو گرفته اند پیوست،مدیر کل گمرک واردات ایران در نامه ای به پیرو بخشنامه ۲۴ تیر ماه امسال اعلام کرد که این گمرک مجوز ترخیص خودرو را دارا می باشد.

متن مجوز ترخیص خودرو گمرک کرمان

«بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۵۱۶۵۰۲ تاریخ 20 تیر 1402 و پیرو بخشنامه شماره ۱۲۴/۸/۹۴/۷۵۴۸۰ تاریخ 24 تیر 1394 معاونت امور گمرکی بدین وسیله گمرک کرمان به عنوان گمرک تخصصی ترخیص خودرو تعیین و به فهرست گمرکات مجاز به ترخیص خودرو اضافه می‌شود مقتضی است دستور فرمایید با رعایت مفاد بخشنامه یاد شده و سایر مقررات مربوطه حسب مورد اقدام لازم صورت پذیرد.»

تاریخ انتشار 31/تیر/1402