شرایط فروش فونیکس

شرایط فروش فونیکس ویژه منتخبینی که در دوره دوم فروش یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند از 15 مرداد ماه آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
شرایط فروش فونیکس

شرایط فروش فونیکس در سامانه یکپارچه

طرح فروش محصولات فونیکس ویژه افرادی که کد ملیشان در الویت پاییز و زمستان 1402 در دور دوم فروش یکپارچه خودرو تایید شده است و پیامک دعوتنامه رسمی از شرکت مدیران خودرو دریافت کرده اند، می توانند با از روز یکشنبه مورخ 15 مرداد ماه به مدت 4 روز با حضور در یکی از نمایندگی رسمی مدیران خودرو اقدام به تکمیل فرآیند خرید و واریز وجه کنند.

 طرح فروش فونیکس در سامانه یکپارچه

شرایط فروش فونیکس ویژه منتخبینی که در دور دوم فروش یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند و کد ملیشان تایید شده است و همچنین پیامک تایید برایشان ارسال شده است می توانند با توجه به موجودی خودرو از یکشنبه مورخ 1 مرداد ماه با مراجعه به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو به تکمیل فرآیند خرید خودرو اقدام کنندو

این شرایط فروش فونیکس تا تاریخ 7 مرداد ماه فعال است و همچنین موعد تحویل این خودرو 90 روزکاری پس از تایید مدارک و واریز وجه می باشد.

 

تاریخ انتشار 01/مرداد/1402