زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو

مهدی تفدسی مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو برای دور سوم فروش یکپارچه خودرو مشخص نشده است و فقط این بازگشایی در شهریور ماه برای ویرایش الویت و افرادی است که کد ملیشان تایید نشده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو

زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو خودرو برای افرادی که قصد تغییر الویت های خود را به سبب نداشتن ظرفیت و یا به حد نساب نرسیدن ظرفیت ثبت نام برای برخی از خودرو سازان را  دارند در شهریور ماه اعلام شده است، پس از تعیین وضعیت افرادی که کدملیشان در دور دوم فروش یکپارچه خودرو تایید نشده بود، برنامه ریزی برای دور سوم ثبت نام توسط مدیریت سامانه فروش یکپارچه خودرو انجام خواهد شد.

نتایج الویت بنید دور دوم فروش یکپارچه خودرو سازی در در اواخر خرداد ماه سال جاری بر روی سایت رسمی این سامانه مندرج شده بود، با توجه به آماری که توسط مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شده بود، فقط 3 درصد از متقاضیان که تنها در رده خودروهای محصولات خودروسازان خصوصی اقدام به ثبت نام کرده اند واجد شرایط دریافت خودرو نشده اند.

در همین راستا 97 درصد از افرادی که در این سامانه اقدام به ثبت نام و انتخاب الویت کرده اند، کد ملیشان تایید شده است و بر اساس قرعه کشی که انجام شده است، الویت ثبت نام و تکمیل فرآیند خرید خودرو را طبق برنامه ریزی تا پایان 1403 را بدست آورده اند، با وجود این برنامه ریزی مقرر شده است تا با حفظ الویت برخی از متقاضیان با توجه به فراخوانی که به زودی اعلام خواهد شد، بتوانند الویت خودرویی خود را تغییر دهند.

پس از تکمیل فرآیند تغییر الویت توسط افرادی که کدملیشان در دور دوم سامانه فروش یکپارچه خودرو تایید شده است ، با توجه به ظرفیتی خالی برای برخی از مدل خودرو وجود دارد مجددا امکان ثبت نام فقط برای خودروها بوجود خواهد آمد و سامانه فروش یکپارچه خودرو دوباره فعال خواهد شد، طبق اخبار زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو شهریور ماه خواهد بود

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت : با توجه به افزایش ظرفیت خودرو سازان امکان ویرایش الویت و یا افزایش الویت خودرویی برای تایید شدگان وجود خواهد داشت، در ادامه افزود بیش از 20 درصد متقاضیان محصولات کرمان موتور و 50 درصد متقاضیان محصولات سایپا از خرید خودرو انصراف داده اند، با توجه به این موضوع در زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو امکان افزایش انتخاب الویت خودرویی به متقاضیان داده خواهد شد

زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو برای دور سوم کی است؟

مهدی تقدسی گفت : از چندی پیش در فضای مجازی اخبار و شایعات آغاز مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو و حتی اسامی خودروهایی که در این طرح عرضه خواهد شد گسترش پیدا کرده است، تاکی کرد که این بازگشایی صرف برای ویرایش و الویت خرید و تکمیل فرآیند خرید برای جامندگان الویت خرید خودرو در دور دوم فروش یکپارچه خودرو می باشد و هنوز زمان باز شدن سایت یکپارچه خودرو برای دور سوم فروش یکپارچه خودرو مشخص نشده است.

تاریخ انتشار 28/مرداد/1402