20 هزار خودرو ایران خودرو آماده تحویل است

مدیر عامل ایران خودرو در مورد شایعه ای در فضای مجازی منتشر شده است که ایران خودرو قصد دارد تا با دپو خودرو های خود سود بیشتری از افزایش قیمت بدست آورد پاسخ داد 20 هزار دستگاه فاکتور و تسویه شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
20 هزار خودرو ایران خودرو آماده تحویل است

مدیر عامل ایران خودرو گفت : حدود 20 هزار خودرو ایران خودرو آماده تحویل است و به زودی به متقاضیانی که فرآیند خرید را تکمیل کرده اند و واریز وجه را انجام داده اند تحویل داده خواهد شد.

حدود 20 هزار خودرو ایران خودرو آماده تحویل است

وی در ادامه درباره شایعات گفت : ایران خودرو قصد ندارد تا با نگه داشتن خودرو ها در پارکینگ سود بیشتری کند زیرا 19 هزار 700 دستگاه از این خودروها فاکتور شده است و مشتریان واریز وجه را انجام داده اند و افزایش قیمت بر روی قیمت نهایی این خودرو ها تاثیر نخواهد داشت.

علیمردان عظیمی افزود : این تعداد خودرو برای مردم است . تنها دلیل تعلل در تحویل مشکل پیش آماده در ماده 10 ساماندهی باید یک و نیم درصد را به یک مجموعه ای پرداخت و برای مجوز شماره گذاری اقدام کنیم، در روز های گذشته برای رفع اینمشکل اقدام شده است و به زودی این خودروها به صاحبینشان تحویل داده خواهد شد.

در آخر وی گفت : حدود 13 هزار دستگاه نیز در پارکینگ ها وجود دارد که مشکل قیمت گذاری دارد و منتظر تصمیم نهایی شورای رقابت برای عرضه هستیم.

تاریخ انتشار 12/مهر/1402